Dobry moment na przygotowanie budowy Lebiodowej

Ulica Lebiodowa w chwili obecnej jest dość mocno uczęszczaną ulicą. Bezpośrednia okolica ulicy Lebiodowej jest stosunkowo szybko zabudowywana, co zdecydowanie zwiększyło znaczenie tej ulicy w ostatnich latach. Ulica ta służy również do komunikacji ponadosiedlowej tj. łączy ze sobą osiedle Zerzeń i osiedle Sadul. Lebiodowa jest jednocześnie niezwykle wąską ulicą – nie jest możliwe wyminięcie się dwóch samochodów na tej ulicy bez zatrzymania pojazdu i zjechania na nieutwardzone pobocze. Z uwagi na brak chodnika piesi przemieszczają się tu po jezdni, ryzykownie ustępując przejeżdżającym samochodom. Czytaj dalej

Koszt leśnej siłowni ściśle tajny

Po raz pierwszy o koszt budowy siłowni plenerowej w lesie przy ulicy Lucerny zapytałem na prośbę mieszkańców w interpelacji z dnia 3.08.2016r. Pisałem o tym we wpisie: Siłownia w lesie przy Lucerny – czy wystarczająco użytkowa? Zdziwiło mnie to, że w zdawkowej odpowiedzi na tę interpelację z dnia 29.08.2016r. nie ma ani słowa o kosztach budowy tej siłowni, mimo iż było to głównym wątkiem złożonej przeze mnie interpelacji. Czytaj dalej

Zaniechana budowa przy Trakcie Lubelskim ciagle niezabezpieczona

Na działce nr 43/5 z obrębu 3-13-03 znajdują się pozostałości zaniechanej budowy wielorodzinnego budynku komunalnego. Są to bardzo głębokie fundamentów tego niedoszłego budynku. Fundamenty te zalane są wodą i nie są w żaden sposób zabezpieczone przed dostępem. Nie ma nawet prowizorycznego ogrodzenia. Miejsce to nie jest również w żaden sposób oświetlone po zmroku. Ewidentnie stanowi to zagrożenie dla poruszających się tędy osób. Czytaj dalej

Kulawa odpowiedź w sprawie siłowni w lesie

O zażenowaniu części mieszkańców nową siłownią plenerową w lesie pisałem we wpisie: Siłownia w lesie przy Lucerny – czy wystarczająco użytkowa? Na prośbę mieszkańców poprosiłem wtedy Zarząd Dzielnicy o wyjaśnienia, tj. o wytłumaczenie dlaczego akurat taki rodzaj siłowni tam powstał mimo iż w projekcie budżetu partycypacyjnego był inny, jak dużo ta siłownia kosztowała i  jak podzielono koszty pomiędzy dzielnicą Wawer a Lasami Miejskimi w Warszawie. Czytaj dalej